O mně

Jmenuji se Miroslava Střížová a jsem praktický lékař pro dospělé.

Medicínu jsem vystudovala na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykova Univerzita. Po ukončení studií na lékařské fakultě jsem studovala klinickou biochemii, ze které jsem poté v roce 1990 získala atestaci. V roce 1999 jsem také získala odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru všeobecné lékařství a od roku 2004 pracuji jako praktický lékař pro dospělé v Ostravě Michálkovicích.

Během mé lékařské praxe jsem se setkala s případy chronicky nemocných lidí, kteří se uzdravili po homeopatické léčbě. To mě vedlo k rozhodnutí zabývat se homeopatií do hloubky a v návaznosti na toto rozhodnutí jsem v roce 1996 dosáhla homeopatického diplomu.

Lékařské povolání je umění, je potřeba se neustále vzdělávat a získávat další zkušenosti v léčení nemocných lidí.

Zde je foto homeopatického diplomu získaného v roce 1996.

Zde je osvědčení k výkonu lékařské praxe.

Pro více informací navštivte stránky homeopatie, či kontakt