Ordinace

Naše ordinace získala v říjnu 2018 AKREDITACI k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Všeobecné praktické lékařství. V naší ordinaci se setkáváte s lékařkou na předatestační praxi MUDr. Bialkovou.

Ordinace je velmi dobře komplexně vybavena.

Používáme Elektrokardiogram, zkráceně EKG, na měření srdeční aktivity. Dále také Glukometr na měření hladiny cukru v krvi.

Mezi naše přístroje patří i měřič C-Reaktivních Proteinů, zkráceně CRP, který slouží na změření koncentrace této bílkoviny v těle a výsledná data nám sdělí, zdali pacientovi předepsat antibiotika či ne.

Dále používáme měřič INR z prstu bez nitrožilního odběru, který nám zobrazí výsledky protrombinového času, díky kterému zmonitorujeme zevní systém srážení krve. Díky tomuto přístroji zjistíme aktuální odchylky ve srážení krve např. po užití warfarinu a poté reagujeme předepsáním potřebného množství léku.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje. Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.(zákon č.372/2011 Sb.). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká také jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.

V ordinaci se můžete setkat se zdravotní sestrou Veronikou

a MUDr. Barborou Bialkovou.